Met ingang van augustus 2011 is de logopedie wettelijk direct toegankelijk geworden (DTL). Dit betekent dat een cliënt zonder verwijzing van een arts, tandarts of specialist naar een logopedist kan gaan.

Op dit moment kunt u niet zonder verwijzing komen naar Stottercentrum Rotterdam, omdat veel zorgverzekeraars DTL nog niet vergoeden.

In de bijlage vindt u meer informatie over DTL.