Verwijzing voor logopedie-stottertherapie door een huisarts of een medisch specialist
De huisarts of medisch specialist is verwijzer voor onderzoek en behandeling.
U dient bij uw huisarts of medisch specialist een verwijzing te vragen voor de logopedie voor stotteren en/of broddelen. Deze neemt u mee bij de eerste afspraak (intake).

Doorverwijzing door een collega-logopedist naar Stottercentrum Rotterdam
Een collega-logopedist uit de regio kan behandeling door een logopedist-stottertherapeut adviseren en brengt dan een verwijzend arts op de hoogte.

De behandelend logopedist verwijst door naar de logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Rotterdam wanneer zij:

  • aanloopt tegen de grens van haar kennis en kunde binnen de diagnostiek en behandeling van stotteren.
  • zich zorgen maakt over de ernst en/of last (psychosociaal) van het stotteren bij een cliënt.
  • concludeert dat in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt er onvoldoende progressie is geboekt in 11-12 behandelsessies of in een periode van drie maanden ten opzichte van de gestelde behandeldoelen.
  • concludeert in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt tijdens een twee- of driemaandelijkse evaluaties dat blijkt dat de opgestelde realistische en haalbare behandeldoelen onvoldoende zijn gerealiseerd.

Bij vragen over de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), kijkt u onder het kopje ‘Directe Toegankelijkheid Logopedie’ op onze website.

Zorgverzekering
Logopedie-stottertherapie valt onder logopedie en wordt vergoed door de basisverzekering van uw zorgverzekering. Houd u rekening met het wettelijk verplicht eigen risico dat van toepassing is voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2022 bedraagt het eigen risico €385,- (DSW €375,-).

Niet/te laat afgezegd?
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken worden, als u niet in Stottercentrum Rotterdam bent, telefonisch gemaakt. U vindt op de volgende link de betalingsvoorwaarden van de NVLF.