Begeleiding bij en voorlichting over de richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’
De logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Rotterdam zien het als onderdeel van hun missie dat collega-logopedisten worden begeleid bij en voorgelicht over de richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ (NVLF, 2020). Om deze begeleiding voor collega-logopedisten te faciliteren, worden hieronder diverse handzame documenten aangeboden. Deze documenten zijn te downloaden en te gebruiken binnen de eigen logopediepraktijk ter facilitering en ondersteuning bij het gebruik van de richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ (NVLF, 2020).

Op alle documenten rust auteurs- en copyright (© Stottercentrum Rotterdam).

CONSULTATIE & COACHING

De logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Rotterdam bieden consultatie en coaching voor de collega-logopedist die -klinisch beredeneerd-:

  • voldoende basiskennis en basiskunde heeft en knelpunten signaleert.
  • zich zorgen maakt over de ernst en/of last (psychosociaal) van het stotteren bij een cliënt.
  • concludeert dat in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt er onvoldoende progressie is geboekt in 11-12 behandelsessies of in een periode van drie maanden ten opzichte van de gestelde behandeldoelen.
  • concludeert in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt tijdens een twee- of driemaandelijkse evaluaties dat blijkt dat de opgestelde realistische en haalbare behandeldoelen onvoldoende zijn gerealiseerd.

In het volgende document vindt u meer informatie over coachingsmogelijkheden voor collega-logopedisten. Deze informatie betreft de werkwijze, de kosten en beleid:
Werkwijze coaching voor collega-logopedisten (mei 2018)

DOORVERWIJZING NAAR STOTTERCENTRUM ROTTERDAM

Een collega-logopedist uit de regio kan behandeling door een logopedist-stottertherapeut adviseren en brengt dan een verwijzend arts op de hoogte.

De behandelend logopedist verwijst door naar de logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Rotterdam wanneer zij:

  • aanloopt tegen de grens van haar kennis en kunde binnen de diagnostiek en behandeling van stotteren.
  • zich zorgen maakt over de ernst en/of last (psychosociaal) van het stotteren bij een cliënt.
  • concludeert dat in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt er onvoldoende progressie is geboekt in 11-12 behandelsessies of in een periode van drie maanden ten opzichte van de gestelde behandeldoelen.
  • concludeert in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt tijdens een twee- of driemaandelijkse evaluaties dat blijkt dat de opgestelde realistische en haalbare behandeldoelen onvoldoende zijn gerealiseerd.