Wat is onze aanpak in Stottercentrum Rotterdam in het geval van broddelen?

De logopedist-stottertherapeut zal, na een intakegesprek, een onderzoek doen naar het broddelen. Hierbij worden onderzoeksinstrumenten gebruikt om broddelen te onderzoeken en te onderscheiden van stotteren of andere (spraak)stoornissen.
Zijn er problemen op het gebied van de spraakmotoriek, zijn er bijkomende emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan? Bij het opstellen van het behandelprogramma zal rekening gehouden worden met de persoonlijke kenmerken van het broddelen.

Kinderen

Bij kinderen kan de logopedische behandeling in overleg en in samenwerking met bijvoorbeeld een remedial teacher geboden worden. Dit zal vooral gebeuren bij zogenaamde risicokinderen: kinderen bij wie een late of vertraagde spraakontwikkeling wordt geconstateerd en bij wie broddelen in de familie voorkomt.

Ook kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen hierbij horen. Deze problemen kunnen gekoppeld worden aan het broddelen, maar in Stottercentrum Rotterdam worden geen lees- en spellingsproblemen behandeld.

Adolescenten en volwassenen

Bij adolescenten en volwassenen richt de behandeling zich vooral op bewustwording van de eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining, maar ook op de sociaal-emotionele problematiek.

Het resultaat van de behandeling hangt, naast de ernst van het broddelen, af van doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie van de adolescent of volwassene.
De individuele therapie wordt aangevuld met groepstherapie wanneer dit het individuele therapie-effect versterkt en er voldoende deelnemers beschikbaar zijn.