QUALIZORG (KLANTERVARINGSONDERZOEK)

De logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Rotterdam vinden het belangrijk om te weten wat de ervaringen en de tevredenheid van de cliënten zijn met betrekking tot de zorg die zij leveren. Zorgverzekeraar Achmea met alle bijbehorende labels vergoedt een hoger tarief voor de logopedisten die hieraan willen meewerken.

De logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Rotterdam maken per 1 januari 2015 gebruik van Qualizorg. Hiervoor worden door Qualizorg onze cliënten (geautomatiseerd) benaderd voor deelname aan onderzoek. Dit wordt gemeten door middel van vragenlijsten naar patiëntervaringen. Op het uitvoeren van dit type onderzoek is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast onderschrijft Qualizorg de internationale gedragscode voor onderzoek en statistiek (ICC/ESOMAR) en in specifieke gevallen kan het zelfs zo zijn dat de wet op het medisch beroepsgeheim relevant is bij uw uit te voeren onderzoek.

Het is belangrijk en noodzakelijk dat onze cliënten hiervoor toestemming geven. Zonder toestemming is het niet mogelijk dat een cliënt voor dit onderzoek wordt benaderd.

Voor meer informatie over Qualizorg en de vragenlijsten naar patiëntervaringen vindt u hieronder de volgende documenten:

Hieronder vindt u informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de klachtenregeling van de NVLF.