MISSIE
Stottercentrum Rotterdam staat voor:

  • laagdrempelig aanbod van logopedie-stottertherapie in Rotterdam en omgeving
  • therapie op kwalitatief hoog niveau
  • een setting waar veiligheid en leren, eigen cultuur en zorg, vernieuwing en zorg, deskundigheid en bedrijfsmatigheid, begeleiding en voorlichting, samen gaan
  • belangstelling en respect voor de eigenheid van iedere stotterende mens èn van de therapeut als mens

VISIE
De logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Rotterdam zien de stotterende mens als meer dan zijn stotteren. De logopedisten-stottertherapeuten leveren als specialist therapie op kwalitatief hoog niveau. In de huidige maatschappij waar snelle communicatie het leven sterk beïnvloedt, heeft stotteren meer impact dan alleen maar onvloeiend spreken. Beheersing van het controleverlies, een meer communicatieve manier van spreken en stotteren, en zelfontplooiing zijn de sleutel tot effectief communiceren in de huidige maatschappij.