Bij een eerste afspraak verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

 • Verwijzing van huisarts, tandarts of medisch specialist waarop vermeld staat ‘logopedie voor stotteren’
 • Verzekeringspas van de cliënt
 • Geldig legitimatiebewijs van de cliënt

_________________________________

Doorverwijzing door een collega-logopedist naar Stottercentrum Rotterdam

Een collega-logopedist uit de regio kan behandeling door een logopedist-stottertherapeut adviseren en brengt dan een verwijzend arts op de hoogte.

De behandelend logopedist verwijst door naar de logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Rotterdam wanneer zij:

 • aanloopt tegen de grens van haar kennis en kunde binnen de diagnostiek en behandeling van stotteren.
 • zich zorgen maakt over de ernst en/of last (psychosociaal) van het stotteren bij een cliënt.
 • concludeert dat in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt er onvoldoende progressie is geboekt in 11-12 behandelsessies of in een periode van drie maanden ten opzichte van de gestelde behandeldoelen.
 • concludeert in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt tijdens een twee- of driemaandelijkse evaluaties dat blijkt dat de opgestelde realistische en haalbare behandeldoelen onvoldoende zijn gerealiseerd.

Wanneer een collega-logopedist gebruik wil maken van de coachingsmogelijkheden voor een cliënt, vinden de logopedisten-stottertherapeuten het handig om alvast de vragen op een rij te zetten die zij graag beantwoord zien in de voorbereiding op deze coaching.

Het gaat om de volgende vragen voor de collega-logopedist:

 • Wat is de leeftijd van de cliënt?
 • Wat is de problematiek van de cliënt (stotteren, broddelen en/of co-morbiditeit)?
 • Waar loop je tegenaan en/of vast in de behandeling?
 • Welke specifieke hulpvraag heb je met betrekking tot deze cliënt?
 • Wat heb je tot nu toe gedaan binnen de logopedische behandeling?
 • Is de logopedische behandeling afgerond?
 • Wat zijn jouw behandelmogelijkheden?
 • Wat is jouw kennisniveau en jouw praktijkervaring met stotteren?
 • Wat wil de cliënt/directe omgeving?