Consultatie & coaching

De logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Rotterdam bieden consultatie en coaching voor de collega-logopedist die -klinisch beredeneerd-:

 • voldoende basiskennis en basiskunde heeft en knelpunten signaleert.
 • zich zorgen maakt over de ernst en/of last (psychosociaal) van het stotteren bij een cliënt.
 • concludeert dat in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt er onvoldoende progressie is geboekt in 11-12 behandelsessies of in een periode van drie maanden ten opzichte van de gestelde behandeldoelen.
 • concludeert in overleg met de cliënt en/of ouders van de cliënt tijdens een twee- of driemaandelijkse evaluaties dat blijkt dat de opgestelde realistische en haalbare behandeldoelen onvoldoende zijn gerealiseerd.

In het volgende document vindt u meer informatie over coachingsmogelijkheden voor collega-logopedisten. Deze informatie betreft de werkwijze, de kosten en beleid:
Werkwijze coaching voor collega-logopedisten (mei 2018)

Wanneer een collega-logopedist gebruik wil maken van de coachingsmogelijkheden voor een cliënt, vinden de logopedisten-stottertherapeuten het handig om alvast de vragen op een rij te zetten die zij graag beantwoord zien in de voorbereiding op deze coaching.

Het gaat om de volgende vragen voor de collega-logopedist:

 • Wat is de leeftijd van de cliënt?
 • Wat is de problematiek van de cliënt (stotteren, broddelen en/of co-morbiditeit)?
 • Waar loop je tegenaan en/of vast in de behandeling?
 • Welke specifieke hulpvraag heb je met betrekking tot deze cliënt?
 • Wat heb je tot nu toe gedaan binnen de logopedische behandeling?
 • Is de logopedische behandeling afgerond?
 • Wat zijn jouw behandelmogelijkheden?
 • Wat is jouw kennisniveau en jouw praktijkervaring met stotteren?
 • Wat wil de cliënt/directe omgeving?