PESTEN

Een aanzienlijk deel van de oudere kinderen wordt soms of regelmatig gepest (Analitis et al., 2009; Fekkes, Pijpers, & Verloove-Vanhorick, 2005). Gepest worden is op zichzelf al vervelend, maar kan ook resulteren in een groot aantal gezondheidsklachten. Kinderen die langdurig worden gepest lopen grote kans om depressieve of emotionele problemen te ontwikkelen (Inleiding Concept JGZ-richtlijn Pesten 09.2012).
Uit cross-sectioneel onderzoek onder 8-14-jarige kinderen komt naar voren dat kinderen die stotteren in vergelijking met kinderen die niet stotteren vaker door hun klasgenoten worden aangemerkt als ‘gepeste’ kinderen (38% vs. 11%); tweemaal zo vaak als ‘verworpen’ (44% vs 19%) en veel minder vaak als ‘populair’ (6% vs. 26%) worden beoordeeld (Davis, Howell, & Cooke, 2002).

Tips voor leerkrachten met betrekking tot pesten

 • Neem klachten van leerlingen en ouders serieus.
 • Wees ook bedacht op cyberpesten.
 • Zorg voor een pestprotocol dat wordt nageleefd.
 • Maak leerlingen medeverantwoordelijk voor de sfeer op school.
 • Zet het pesten regelmatig op de agenda; gebruik daarbij eventueel de film ‘Spijt’ (naar het boek van Carry Slee) en leg daarbij een relatie met stotteren.
 • Zorg voor samenwerking met een logopedist-stottertherapeut.
 • Leer het kind dat het niet altijd mogelijk is om de acties van anderen te veranderen, maar wél de manier waarop je daar zélf op reageert.

Bronnen:

 • Analitis, F., Velderman, M. K., Ravens-Sieberer, U., Detmar, S., Erhart, M., Herdman, M., et al. (2009). Being bullied: Associated factors in children and adolescents 8 to 18 years old in 11 european countries. Pediatrics, 123 (1098-4275; 0031-4005; 2), 569-577.
 • Davis, S., Howell, P., & Cooke, F. (2002). Sociodynamic relationships between children who stutter and their non-stuttering classmates. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 43(7), 939-947.
 • Fekkes, M., Pijpers, F. I., & Verloove-Vanhorick, S. P. (2005). Bullying: Who does what, when and where? involvement of children, teachers and parents in bullying behavior. Health Education Research, 20(0268-1153; 0268-1153; 1), 81-91.
 • Inleiding Concept JGZ-richtlijn Pesten 09.2012